ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Mosoel Nineve (1)

Open / Sluit fotoboek


Mosoel Nineve (1)

Mosoel / Ninevé (1)  

NB!

Mosoel ligt in het vroegere Mesopotamië. Veel meer tekst en foto’s vindt u onder Mesopotamië/ Talen, Mesopotamië/Wonen en Mesopoamië/ Religie.

Ruine Nineve

Poort

Paleis Assunbanipal

NB!

Mosoel ligt in het vroegere Mesopotamië. Veel meer tekst en foto’s vindt u onder Mesopotamië/ Talen, Mesopotamië/Wonen en Mesopoamië/ Religie|

Schriftlezing en

Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: 2 ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ 3 En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. 4 Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ 5 De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. (Jona 3 Jezus:“Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona! (Luc. 11:20)”   Jezus kende het  boek Jona.Hij kende het verhaal van de bekering van Nneve. Jezus vergelijkt zich met Jona. Nineve heeft zich bekeerd op de prediking van Jona, maar hier zien jullie iemand die meer is dan Jona.Met messiaans gezag en goddelijk bewustzijn wijst Jezus op zich zelf. Hij is méér dan Jona Jona was een mens. In Jezus is God zelf op het aards toneel verschenen.

 Tigris

Hangende tuinen in Nineve.Dit jaar ontdekten de archeologen dat die hangende tuinen nooit in Babylon aangelegd konden zijn. Het moet Nineve zijn.Men schreef ze altijd tot aan NebukadnezAr vanBabylon.

========================================== Mosoel

 

|#Mosoel aan de Tigris in Irak is natuurlijk geen Bijbelse plaats, maar , aan de overkant van de Tigris liggen de ruïnes van de Bijbelse plaats Ninevé. Een nieuwe stadswijk in Mosoel heet weer Ninevé. En Ninevé speelde in de Bijbel een heel belangrijke rol! Ht was de hooofdstad van het  machtige rijk Assyrië. In 721 v. Chr, veroverde de koning van dit rijk Samaria, de hoofdstad van  het Tienstammenrijk met de naam Israël en deporteerde de bevolking naar zijn land als ballingen. Dat is dus het eerste wat wij van Mosoel kunnen zeggen; hier woonde ooit Israël in een strafkamp.  (Het Tweestammenrijk met Jeruzalem sls hoofdstad zou anderhalve eeuw later door Nebukadnezar  veroverd worden. Zie Babylon op het kaartje).

 

Mosoel nu

 

Mosoel  is vandaag een etnisch diverse stad, op de grens tussen het merendeels Arabisch-Soennitische zuidwesten van Irak, en het Koerdisch-Soennitische noordoosten. Op 10 juni 2014 viel Mosoel in handen van de rebellen en verloren Iraakse veiligheidstroepen de controle over de stad. De Assyrische kerk werd door ISIS in brand gestoken”  De christenen v an die kerk noemen zich liever Arameërs. “De eerste kerk brandt al” kopte een krant. Men verwacht dat andere kerken zullen volgen. Het lijkt er op dat de christelijke kerk in idit deel van Irak een zware tijd tetemoet gaat.

Ninevé

De stad is vooral bekend geworden door het boek Jona. Jona werd door God geroepen om Gods Woord in Ninevé te brengen. Er is geen stad die zo zeer de afkeer van de Joden opwekt als Ninevé.  De stad is voor hen een symbool van de Holocaust,

Boek Jona

De inhoud van het boek Jona wordt vaak in de  anekdotische hoek getrokken. Iedereen heeft wel eens gehoord van 'Jona in de walvis' Met een meewarige blik in de ogen vraagt men ons soms"Geloof jij nog: dat Jona echt in de buik van de walvis gezeten heeft? Je moet echter niet vergeten dat Jona  tot de 12 kleine profeten. behoort. Jona is een proféét. En profeten vertellen geen verhalen van vroeger. Zij vertellen over de toekomst. Ze vertellen wat er allemaal gaat gebeuren als…….we dit of dat doen of niet doen.!!… Het boek Jona heeft ook het karakter van een gelijkenis. een teken. Jezus heeft in de buik van de aarde gzeten maar de aarde heeft hem moet juitspugen op de dag van zijn opstanding.Beeld van IsraëlJona is een beeld van Israël. Jona betekent  duif. En de duif is beeld vcan Israël Jona is ook een beeld van de kerk..Jona vertelt ons wie God is (zo oeverloos genadig) en vertelt ons wie wij zijn (zo hardleers en  zo onbarmhartig).Zo leert de kerk ons wie God is  en wie wij zijn. Als Israël zich b ekeert zal God net zo genadig zijn als Hij was jegens de bewonerss van Nineve die weer gingen geloven op de verkondiging van Jona.”Zouden jullie dan niet gaan geloven, want meer dan Jona is hier”  (Luc.11:22)